Učešće na radionici u organizaciji Alterurala

U ponedeljak 12.06.2017. godine Udruženje Alterural u sklopu projekta “Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije” financiranom od strane EU, organizovalo je radionicu na temu: „Trendovi, digitalizacija i vidljivost na globalnom tržištu u ruralnom turizmu“. Radionica je održana u Hotelu Hills na Ilidži. Na radionici su učešće uzeli i članice Foruma Strica Zarudje, Šaban Ibrišimović ispred seoskog domaćinstva Ibrišimović te predstavnici Turist info centra Vareš.
Ovo je bila druga po redu radionica u nizu tematskih treninga sa ciljem kreiranja turističkog klastera koji će obuhvatati ruralna područja oko Sarajeva. U projekat kreiranja i implementiranja ovog klastera uključene su i članice Foruma žena Strica-Zarudje.

Na ovoj radionici predavač je bio ugledni stručnjak iz oblasti ruralnog turizma gospodin Robert Bačac. Njegova predavanja, izuzetno korisna predavanja,  obuhvatila su više tema iz segmenta ruralnog turizma, počevši od upoznavanja učesnika radionice sa modernim trendovima u ruralnom turizmu preko definiranja SWOT matrice ruralne turističke destinacije oko Sarajeva do upoznavanja sa promotivnim aktivnostima i  marketingom u ruralnom turizmu.