Turistička ponuda Vareša promovisana na sarajevskom Gast Festu

Sajam je okupio preko 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije: Hrvatske, Crne Gore, Srbije.
Na sajmu je predstavljen niz noviteta iz prehrambenog, tehničkog i tekstilnog sektora, koji su namijenjeni ugostiteljima, hotelijerima i somelijerima.
Turist info centar općine Vareš je  na ovom sajmu, u toku tri dana njegovog održavanja, imao priliku prezentovati turističku ponudu i turističke potencijale naše općine. Na promotivnom štandu, zajedno sa predstavnicima njemačke privrede u BiH i njemačke organizacije Help, posjetiteljima je dijeljen  promotivni materijal sa  našom turističkom ponudom. Ujedno ovo je bila i prilika da se zainteresovane upozna i sa uspješno provedenim projektom njemačke organizacije Help na prostoru naše općine, a koji je u proteklom periodu za cilj imao jačanje turističke ponude i infrastrukture.