• Stećci
  • Stećci

Stećci

Na području Vareša u 16 naseljenih mjesta evidentirane su 22 nekropole sa ukupno 314 stećaka (17 ploča, 191 sanduk, 100 sljemenjaka i 6 amorfnih stećaka). Dvije su proglašene nacionalnim spomenicima klulture – nekropola u selu Budoželje i nekropola u Stupnom dolu.