• Selo Vijaka
  • Selo Vijaka

Selo Vijaka

Selo sačinjavaju dvije prostorne cjeline – Gornja i Donja Vijaka. Najznačajniji vertikalni reper u Gornjoj Vijaci je crkva Sv. Ane koja se datira u 1926.g. Svojim mjerilom i jednostavnim arhitektonskim izrazom (poznati arhitekt Karl Paržik) u potpunosti harmonizira s objektima situiranim u njezinoj neposrednoj okolini. Gornja Vijaka se razvila kao selo drumsko-uličnog tipa, koje prati konfiguracija terena i grananje raskrižja kvalitetnijeg kolskog i lokalnog puta nepravilnog “Y”, u čijem je središtu upravo locirana crkva Sv. Ane. Stambena arhitektura je tradicionalna.