Sportsko penjalište
Penjališta Vareš
Penjalište: Gašina stijena
Na samo 3 kilometra od centra Vareša nalazi se penjalište Gašina stijena sa 16 penjačkih smjerova, od kojih je 6 smjerova u dvije dužine. Pristup stijeni je asfaltnim putem, pored stijene su proširenja na kojima se mogu ostaviti vozila. Sa Gašine stijene pruža se lijep panoramski pogled na Vareš i okolne planine Zvijezdu i Perun. Penjački smjerovi na penjalištu Gašina stijena postavljeno je na dvije vrste stijena 13 penjačkih smjerova je postavljeno na krečnjak i 3 penjačka smjera na spilit.
Penjalište: Stijena
Na samo 5 kilometara od centra Vareša, uz regionalni put R444, nalazi se penjalište Stijena sa 8 penjačkih smjerova. Pristup stijeni je asfaltnim putem, pored stijene je proširenje na kom se mogu ostaviti vozila. Stijena je pogodna za početnike kao bi usavršili svoju tehniku penjanja, visina stijene je od 9 do 30 metara. Penjački smjerovi na penjalištu Stijena postavljeni su na krečnjak.

Penjališta su opremljena sa sportskim smjerovima sa boltovima i pločicama (međuosiguranjima) te adekvatnim sidrištima, kako bi se bezbjednost u toku sportskog penjanja podigla na viši nivo.
Postavljanje sportskih penjališta na prirodnoj stijeni na području općine Vareš provedeno je kroz projekat Magična penjališta Bosne i Hercegovine, kroz partnerstvom sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo. Općina Vareš je jedan od deset odabranih općina za postavljanje penjališta.

Za više informacija i organizaciji penjanja obratite se Turist info centru općine Vareš na kontakt broj: 032/843-353 ili E-mail: info@visitvares.com. Ili Admir Čizmo na kontakt broj: 061/547-190.