turizam

Sastanak u ministarstvu kulture i sporta FBiH

Sastanak načelnika općine Vareš Zdravka Maroševića i Šemsudina Maljevića, predstavnika i koordinatora njemačke organizacije HELP sa ministricom kulture i sporta Federacije BiH Zora Dujmović. Sastanku su prisustvovali i Robert Stergar, stručni suradnik u Zavodu za zaštitu spomenika kulture i Boško Andrić, djelatnik u općini Vareš.

Fokus razgovora je bio oko modaliteta  vezanih za obnovu kraljevskog grada Bobovca, odnosno jasnom određivanju i pozicioniranju svih zainteresiranih strana kod izrade projektne dokumentacije i svih daljnjih aktivnosti. Izražena je apsolutna potpora obje strane na daljnjim zajedničkim poslovima.

Dogovoren je i novi sastanak koji će vrlo brzo uslijediti, gdje će općinska administracija iznijeti svoju viziju vezanu za Bobovac, a u akitvnosti će se uključiti i Ministarstvo prostornog uređenja Federacije BiH koje je itekako važno u cijelom procesu. Osim pitanja vezanih za Bobovac, razgovaralo se i o potpori kulturnim i sportskim manifestacijama koje će se ove godine održati u Varešu.