Pripreme za konzervatorsko-restauratorske radove na Bobovcu

U četvrtak (23.11.2017.) predstavnici općine Vareš, njemačke organizacije HELP i kompanije Neimari d.o.o. posjetili su kraljevski grad Bobovac. Razlog ove posjete bio je priprema aktivnosti vezanih za izradu projektno-tehničke dokumentacije, koja je potrebna za početak konzervatorsko-restauratorskih radova na prostoru kraljevskog grada. Bobovac, koji je proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine prije tačno 15 godina, još uvijek nema niti jedan projekat koji bi tretirao sanacione radove na nekom od objekata, odnosno preostalih zidina.