Pravoslavna crkva

Srpska pravoslavna crkva u Varešu posvećena Pokrovu presvete Bogorodice izgrađena je 1891. godine. Na listu nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini uvrštena je 2005. godine. Već 2009. godine proglašena je nacionalnim spomenikom kulture. Na listu spomenika kulture uvrštena je sa svom pokretnom i nepokretnom imovinom. Crkva se danas namjenski koristi povremeno, s obzirom da nije ustoličeno svešteno lice sa stalnim angažmanom u Varešu, tu funkciju obavlja sveštenik iz Ilijaša. U crkvi se nalazi i veoma vrijedna zbirka ikona:

1. Sabor dvanaest apostola 13. jul

Autor: nepoznato

Vrijeme nastanka: prije 1868. godine

2. Sveti jevanđelist Luka

Autor: nepoznato

Vrijeme nastanka: početak XX vijeka

3. Molitva u Gestimanskom vrtu

Autor: nepoznati ruski majstor

Vrijeme nastanka: prije 1924. godine

4. Jerusalim

Autor: nepoznat – donesena iz hadžiluka

Vrijeme izrade: prije 1864. godine