Kugla – Las Bolas Grandes

Kamena kugla koja se nalazi pored regionalnog puta Vareš – Olovo nije nastala djelovanjem prirodnog glačanja,nego će biti prije da je djelo čovječijih ruku. Sastav neobične lopte je granitni masiv – monolit, a neki konglomerat nastao sedimentacijom raznog šljunkovitog materijala. Ipak, skreće bar na trenutak pozornost prolaznika, iako nikada nije pobudila veće interesiranje bilo geologa, arheologa ili nekog drugog stručnjaka.

Kada je u delti rijeke Dikvisa (Kostarika) nekada davno, američka firma UNITED FRUIT COMP. počela krčiti gustu džunglu da bi posadila plantaže banana, radnici su naišli na desetke kamenih lopti od kojih su neke oblikom bile savršene kugle, nazvaše ih “Las Bolas Grandes”. Dr. Samuel Lotrop sa Harvardskog sveučilišta u selu Palmar del Sol video je ogromne kamene lopte koje su ukrašavale parkove i travnjake nekih kuća. Izračunao je da je za divovsku loptu prečnika 2,4 m klesar morao imati kocku monolita od 2,7 m. Pronaći ključ njihovog značenja gotovo je nemoguće, jer ne daju naslutiti jasan uzrok ljudskog ponašanja. Najteže je odgovoriti čemu su služile.Pokušaj da se neke kugle dovedu u u vezu sa Sunčevim sustavom, nisu dale rezultate.

Ovakvih kugla ima i u BiH, a kugla u Ponikvi je 70-ih godina prevezena sa mjesta u potoku gdje je tada i pronađena, sa udaljenosti od oko 3 km. Težina joj je 4 tone.