• jezero nula

Šta posjetiti?

O bogatoj historiji vareškog kraja svjedoči činjenica da se danas na teritoriji općine Vareš nalazi osam registrovanih nacionalnih spomenika među kojima su za posjetitelje posebno atraktivni srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac te kovačije (majdani) u selu Oćevija. Stara crkvau Varešu, među Varešanima poznata i kao „Mala crkva“, ujedno je i najstarija katolička crkva u Bosni i Hercegovini. Samo par stotina metara od nje nalazi se još jedan nacionalni spomenik- Pravoslavna crkva Pokrova presvete Bogorodice. Vrijedi posjetiti i mnoge druge kulturno-historijske spomenike u samom gradu Varešu i njegovoj okolini kao što su jednolučni stari kameni most na rijeci Stavnji i čuvena drvena džamija u selu Karići.

kraljevski grad Bobovac

Bobovac

Bobovac je najznačajniji i najbolje utvrđeni grad srednjovjekovne Bosne. Podigao ga je ban Stjepan II Kotromanić polovinom 14. stoljeća, a kasnije je služio kao sjedište većine bosanskih vladara.

Kovač

Kovačnice

Kovačije, kako ih zovu u Oćeviji, selu nadomak Vareša, stoljećima su stara tradicija, a podaci kažu kako se u Varešu željezo obrađuje već hiljadama godina. Kažu da su to posljednje kovačnice koje rade na srednjovjekovnom principu u Evropi!

Stara crkva

Stara crkva

Stara crkva u Varešu napravljena je prije 300 godina i jedina je koja je sačuvana iz osmanskog perioda. Spomenik je koji ima svoju priču o vremenima, ratovima, razumijevanju, slobodi vjere i suživotu.

džamija na Karićima

Džamija na Karićima

Sakrivena između guste šume s jedne i vrha brežuljka s druge strane, džamija na Karićima je mnogo više od zanimljivog sakralnog objekta u bosanskoj nedođiji.

izletište Josipa Babića

Izletište “Wigwam” i farma “Zarudje”

Izletište “Wigwam” i farma “Zarudje u vlasništvu Josipa Babića je nešto što jednostavno morate posjetiti. Predivno izletište u prirodi gdje se možete opustiti, uživati i okusiti neke od sireva sa farme.

Farma Ajanovic koze

Farma Ajanović

Okusite različite sireve organske proizvodnje na farmi Ajanović i provedite dan u ugodnoj atmosferi koju pruža netaknuta priroda i svjež planinski zrak!

ravne i zubeta

Sela Ravne i Zubeta

Karakteristična su po kombinaciji ruralnog i urbanog. Posjeduju velike mogućnosti u proizvodnji organske hrane i razvoju seoskog turizma.

strica i zaruđe

Sela Strica i Zaruđe

Planinski zrak, tišina,pitom pejzaž, sve vrste domaćih proizvoda dobivenih organskim uzgojem sve više su pogodna oaza za putnike namjernike i goste.

vijaka

Selo Vijaka

Selo sačinjavaju dvije prostorne cjeline – Gornja i Donja Vijaka. U pogledu infrastrukture selo je opskrbljeno vodovodom, kanalizacijom, električnom energijom , fiksnom i mobilnom telefonijom.

eko farma

Ekofarma Duboštica

Misija EKOFARME Duboštica je da se ostane na svojoj zemlji i da se proizvode ekološki čisti proizvodi Bobovačkog kraja. Poseban način sušenja i biranja ljekovitog bilja prenešeno sa starijih generacija na mlađe.

smreka

Jezero Smreka

Lokalitet jezera na kopu bivšeg rudnika željezne rude Smreka leži jugozapadno od Vareša na udaljenosti od cca 1km i povezan je putem za glavnu cestu Vareš Majdan – Vareš. Jezero koriste kupači, ribolovci (pastrmka), a u zimskim mjesecima jezero je zaleđeno sa debljinom leda koji u prosjeku iznosi 40 cm.

oćevija

Izletište u Oćeviji

Na lokalitetu Banje u selu Oćevija na putu Olovo – Vareš nalazi se poznato izletište na kome se održava međunarodno natjecanje u pripremi jela ispod peke “Pekijada” u osmom mjesecu.

kapela

Kapela na Stogiću

Kapela na vareškom groblju Stogić koju je u 20. st. projektirao poznati slovenski arhitekta Joža Plečnik, njegovo je jedino djelo u BiH i odavno se ne koristi kod ukopa nego samo za Mise na svetkovinu Svih Svetih.

stara arhitektura

Stara arhitektura

Skupina kuća tradicionalne stambene arhitekture u starom dijelu grada Vareša – Jušićima, te u ruralnim sredinama. Posebno se izdvajaju kuće Vrhovčića i Grgića.

stecak

Stećci

Na području Vareša u 16 naseljenih mjesta evidentirane su 22 nekropole sa ukupno 314 stećaka (17 ploča, 191 sanduk, 100 sljemenjaka i 6 amorfnih stećaka). Dvije su proglašene nacionalnim spomenicima klulture – nekropola u selu Budoželje i nekropola u Stupnom dolu.

trestiste

Tresave na planini Zvijezdi

Poseban pečat biljnom svijetu Zvijezde daju prostrana tresetna područja, tresave, od kojih su najpoznatije: Šimin potok, Krčevačka bara, Karin brdo i velika tresava koja je u narodu poznata kao Tentina bara (ime je dobila po nekadašnjem vlasniku). To je najveća tresava, a nalazi se oko 10 km udaljena od Vareša, na sjevernoj strani Zvijezde na nadmorskoj visini od oko 1.060 m.

sramna voda

Sramna Voda

Na ovom izvoru nalazi se i istoimena česma, a o tome kako je nastalo ovo ime ali i izgled česme, postoji više legendi i priča. U jednoj od popularnijih takvih priča tvrdi se da su na tom mjestu, skrivenom od radoznalih očiju, nekada davno čobanice održavale svoju ličnu higijenu.

pravoslavna crkva

Pravoslavna crkva

Srpska pravoslavna crkva u Varešu posvećena Pokrovu presvete Bogorodice izgrađena je 1891. godine. Na listu spomenika kulture uvrštena je sa svom pokretnom i nepokretnom imovinom.

kameni most

Kameni most

Stari kameni most preko rijeke Stavnje u središtu Vareša , kako se pretpostavlja nastao je u prvim desetljećima osmanske uprave u Bosni (vjerojatno između 16. i 17. stoljeća), a ta se pretpostavka temelji na njegovu izgledu i načinu gradnje.

Kugla – Las Bolas Grandes

Kamena kugla koja se nalazi pored regionalnog puta Vareš – Olovo nije nastala djelovanjem prirodnog glačanja,nego će biti prije da je djelo čovječijih ruku.

Speleološki kompleks Stijene

Pećina Ponikva i kamenolom „Stijene“ nalaze se na samoj periferiji Vareša u pravcu sjevera, neposredno uz lokalnu cestu koja Vareš, preko planine Zvijezde, povezuje sa dolinom Krivaje.