Planinari iz Sarajeva na izletu u Varešu

Planinari iz Sarajeva 15.4.2017. proveli su jednodnevni izlet u Varešu. Izlet je rezultat  višemjesečnih priprema općine Vareš i općinskog Turist info centra, zajedno sa Sejom Lisakom, članom PD “Igman” Sarajevo, poznatog promotora ovakvih susreta. Prva stanica gostiju bila je u majdanima Mije Jozeljića i Alojzije Vijačkića u Oćeviji, te posjet kod Alojzije u njegovom domu. Nakon toga obišli su Izletište Josipa Babića i njegov pogon za proizvodnju sira te pogone za proizvodnju jaja i tjestenine kod Mladena Franjića. Prijatelji iz Sarajeva susret su završili u domu na Mekušama kod domaćina Mire Mirčića gdje je njima u čast organizirana i muzika uživo.