Održane dvije radionice u organizaciji Udruženja Alterural

U srijedu i četvrtak, 21. i 22.03.2018. godine, u Fojnici u prostorijama Turskog kulturnog centra održane su dvije radionice u organizaciji Udruženja Alterural. Ove su prve dvije radionice, od njih ukupno deset, koje će se baviti marketingom i povezivanjem sa tržištem u ruralnom turizmu. Inače, radionice se održavaju u sklopu Alteruralovog projekta “Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije”.

U srijedu je gost predavač bio prof.dr. Almir Peštek, koji je učesnicima održao predavanje na temu “Marketing-povezivanje sa tržištem”. Pored toga profesor Peštek je govorio i o raznim mogućnostima prezentacije turističke ponude na današnjem tržištu te o modernim sistemima rezervacije smještaja.

Četvrtak, 22.03.2018., bio je rezervisan za predavanje prof.dr. Edina Arnauta na temu “Poslovanje-poslovni okvir u ruralnom turizmu”. Na ovoj radionici učesnici su mogli saznati nešto više o izradi biznis-planova za seoska domaćinstva. Također je provedena detaljna SWOT analiza turizma za područja sa kojih su dolazili učesnici radionice.

Na ove dvije radionice učestvovali su predstavnici Općine Vareš, Turist info centra Vareš te predstavnici Udruženja “Forum žena Strica-Zarudje” koji su i partneri Alteruralu u implementaciji cjelokupnog projekta.