ODRŽAN DRUGI PROMOTIVNI DOGAĐAJ PROJEKTA ADRIONET

Početna > Novosti > ODRŽAN DRUGI PROMOTIVNI DOGAĐAJ PROJEKTA ADRIONET

7. aprila 2022. godine, u prostorijama JZU banjsko-rekreativni centar „AQUATERM“ Olovo, održan je drugi promotivni događaj projekta ADRIONET (Jadransko-jonska mreža autentičnih sela /Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages), koji je organizovala Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona (BiH partner za implementaciju ADRIONET). 

Cilj projekta ADRIONET je prevladavanje trenutne marginalizacije i nedovoljne valorizacije malih, autentičnih sela, najčešće smještenih na izuzetno lijepim lokacijama, kotlinama, planinsko-brdskim, ruralno-perifernim ili rubnim područjima, a koja su često zapostavljena i izložena riziku od depopulacije i napuštanja te očuvanje i afirmacija njihove prirode i kulture kroz inovativni pristup i uz korištenje inovativnih instrumenata. Projekt će omogućiti da se ove sredine uvežu i tako povećaju svoju transnacionalnu vidljivost kroz formiranje transnacionalne mreže autentičnih sela u ADRION području, koja treba da pomogne u očuvanju njihove prirode i kulture težeći razvoju utemeljenom na društvenoj, okolišnoj i ekonomskoj održivosti. Projekt je finansiran iz Interreg ADRION Jadransko-jonskog programa i u isti je uključeno 8 partnera s područja Italije, Slovenije, Grčke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije i Srbije. Partner za realizaciju projektnih aktivnosti na području BiH je Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona.

Događaj je otvoren uvodnom prezentacijom Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, nakon čega su uslijedile prezentacije na temu saradnje u Jadransko-jonskom području, kao i značaja, ciljeva i aktivnosti projekta ADRIONET.

Učesnicima su predstavljene projektne aktivnosti, približen je proces realizacije, implementacije i značaja projekta kao instrumenta za formiranje Jadransko-jonske mreže autentičnih sela, prezentirani su dosadašnji realizovani rezultati projekta: lokalni akcioni planovi za pilot područje, lanac vrijednosti autentičnih sela, kao i pilot aktivnosti u sklopu kojih je nabavljena i instalirana specifična oprema. U općini Olovo postavljen je promotivni „totem“ displej sa ekranom osjetljivim na dodir, na kojem će biti prezentacija potencijala lokalnog područja, dok je u općini Vareš, na objektu planinarskog doma „Javorje“ na Perunu, montiran foto-naponski solarni sistem snage 2 KW kojim će se obezbijediti električna energija za rasvjetu objekta, punjenje baterija mobilnih telefona te korištenje drugih manjih električnih uređaja.