gastro fest

Najava učešća na 10. GASTRO EKO FESTU “Hrana sa sevdahom”

Udruga „DIO SRCA“ Sarajevo zajedno sa partnerskim organizacijama od 10.-13. maja 2017. godine organizira tradicionalni 10. GASTRO EKO FEST “HRANA SA SEVDAHOM”. Ova manifestacija promovira kulturno-historijsko naslijeđe, prirodna bogatstva, gastro delicije i turističku ponudu Bosne i Hercegovine.

Općina Vareš i novoosnovani Turist info centar, zajedno sa NVO sa područja Vareša predstavit će turističke potencijale i bogatu ponudu na dva izložbena štanda, u vremenu od 08,00 do 18,00 sati na Trgu kod Ekonomskog fakulteta. Svoje proizvode predstavit će „Izvorno vareško“, „Forum žena Strica-Zarudje“, Udruga žena za ruralni razvoj „Zvijezda“, Seosko gazdinstvo „Grga“, kovačija Vijačkić, Ranka Miletović, Izletište i farma Babić i farma Ajanović.

Ova manifestacija uvrštena je u Kalendar sajmova i manifestacija Vanjsko-trgovinske komore BiH, a održava se na veoma atraktivnim lokacijama  – centralnim gradskim trgovima koje dnevno posjeti preko 5000 posjetilaca.