grad Vareš

Kalendar događaja na području općine Vareš u 2018. godini

Turist info centar objavljuje Kalendar događaja na području općine Vareš za 2018. godinu. Podaci u kalendaru su uneseni na osnovu podataka koje smo do sada uspjeli prikupiti od organizatora. Za sve sugestije i eventualne napomene u vezi događaja koji su izostavljeni iz kalendara, molimo da se obratite Turist info centru Vareš, slijedeći predloženu formu kao u kalendaru.

Link za preuzimanje kalendara:

Kalendar događaja na području općine Vareš u 2018 novi