Gosti iz Švicarske u posjeti Varešu

U posjeti općini Vareš su po četvrti put bili gosti iz Švicarske, inače finansijeri projekata koje Udruženje NARKO-NE provodi na području naše općine već duži niz godina. Radi se o projektima u kojima vareški srednjoškolci i studenti  zajedno sa svojim vršnjacima iz Švicarske  u zanimljivim, korisnim i zabavnim aktivnostima tokom ljetnog raspusta ukazuju na pozitivne alternative u slobodnom vremenu. Ovo Udruženje je za svoju misiju postavilo kreiranje i razvoj volonterskih programa za osnaživanje i zdrav razvoj djece i mladih, te građenje i jačanje kapaciteta profesionalaca za uspješan rad na prevenciji ovisnosti i unaprjeđenju zdravlja u BiH.

Naši gosti su imali priliku obići lokacije u gradu na kojima su zadnjih godina radili volonteri Udruženja NARKO-NE, a za njih su također organizovane posjete nekim od najprepoznatljivijih kulturno-historijskih spomenika naše općine. Pored obilaska vareškog starog mosta, Stare crkve, gosti su imali priliku obići i Kraljevski grad Bobovac, nakon čega im je upriličen ručak u seoskom domaćinstvu Ibrišimović u selu Mijakovići.