Etnološka istraživanja u Varešu se nastavljaju

I ove godine grupa studenata etnologije i antropologije Sveučilišta u Zadru zajedno sa svojim profesorima nastavlja istraživanja na području općine Vareš. Nakon dvije godine rada i provedenih nekoliko faza istraživanja, koncipirane su pojedinačne teme kojima će se studenti nastaviti temeljitije baviti i koje će u konačnici rezultirati diplomskim radovima.
Kroz radove tematiziraju se: industrijska baština i poslijeratna svakodnevica, prehrambena kultura, stvaranje baštine i baština u turističkom kontekstu, pitanja doma i povratka, te uloga i položaj žene. Krajem ožujka obranjen je prvi diplomski rad pod naslovom “Između života i smrti: starenje i umiranje u Varešu”, a do kraja godine planiran je završetak još dvaju diplomskih radova. Osnovni cilj istraživanja u konačnici je objaviti zbornik radova – zabilježiti trenutak u vremenu i pokušati prikazati procese i promjene koje su se dogodile u Varešu u posljednjih stotinjak godina. Usporedno s istraživanjima radi se na uređivanju i objavljivanju rukopisa Mije Žuljića s kraja 19. te početka 20.stoljeća. Na osnovu dosadašnjih pozitivnih iskustava mladih istraživača uvjereni smo u uspješnost i ovogodišnje faze istraživanja.