Vaclaf

Festivali klasične glazbe danas su iznimno popularna forma prezentiranja glazbenog žanra u većim gradskim sredinama. No, kada se premjeste u manja mjesta koja nemaju često doticaj s ovakvim oblikom kulture, tada takve manifestacije dobivaju novu dimenziju. Postaju reanimatori glazbenog života grada koji ostatak godine živi u tišini željno iščekujući sličan događaj. I upravo takvo značenje ima VaClaF za Vareš! Osim koncerata u staroj (najstarijoj očuvanoj katoličkoj crkvi u BiH) i novoj crkvi u Varešu, u Osnovnoj školi Vareš se organiziraju predavanja i prezentacije kao interaktivne radionice s ciljem približavanja ove vrste glazbe djeci. Organizator koncerta je Udruga prijatelja glazbe ”Emil Cipra“ Vareš (koja je dobila ime po umjetniku koji je rođen u Varešu) na čelu s predsjednikom Petrom Jelićem i umjetničkom direktoricom festival Andreom Nikolić. Vaclaf se organizira od 2013.g. u drugoj polovici mjeseca septembra.