3. Viva festival-takmičarski festival dokumentarnog filma

U srijedu 13.09.2017. u Staroj crkvi u Varešu počinje III VIVA FESTIVAL- domaći i međunarodni takmičarski festival umjetničkih ostvarenja u oblasti dokumentarnog filma. Glavna ideja za organizaciju festivala su pitanja iskonskih ljudskih vrijednosti, te sve aktuelnije pitanje biološkog opstanka na Zemlji. Zbog toga su osnovne kategorije festivala: religija, turizam i ekologija.

U srijedu sa početkom u 19 sati na rasporedu su turistički filmovi, u četvrtak u 16 sati ekološki, u petak u 19 sati religijski i u subotu u 15 sati omladinski filmovi.

Projekcije filmova traju oko 2 sata a prikazivati će se pored Vareša u još 11 gradova.

Viva film festival traje tokom cijele kalendarske godine. Prvi dio festivala su projekcijsko-takmičarski dani festivala, a drugi dio su dani filmskih radionica za mlade pod nazivom ” Od ideje do realizacije dokumentarnog filma” koje su se u prvoj godini Festivala održale u 15 gradova BiH. Prvi Viva film festival održan je od 28.do 31.05.2015. godine u Sarajevu, a 430 filmova je prijavljeno na zvanični konkurs festivala iz gotovo svih zemalja svijeta.  Nakon trodnevnog sadržaja 1. Viva film festivala u Sarajevu, Kaknju i Varešu, festival postaje članica IDA (Internacional documentary assotiation).