Kalendar događaja

Informišite se o svim događajima na području opštine Vareš u ovoj godini.

feb 18

MAČKARE I IGRANKA

Mjesto održavanja:  Pržići

Kao i svake godine MZ Pržići organizuje igranku povodom dana mačkara.

februar 25 icon

MAČKARE I IGRANKA

Mjesto održavanja:  Pogar

Igranka na Pogari povodom dana mačkara.

feb 26-01

MAČKARE I IGRANKA

Mjesto održavanja:  Zaruđe

MZ Zaruđe organizuje igranku povodom dana mačkara.

feb 27 icon

MAČKARE I IGRANKA

Mjesto održavanja:  Oćevija

MZ Oćevija organizuje igranku povodom mačkara.

feb 28-01

MAČKARE I IGRANKA

Mjesto održavanja:  Vijaka

Tradicionalna “žuta žaba” i ove godine će se održati u Vijaci, a također i igranka.

mart 1 icon

OTVARANJE RIBOLOVNE SEZONE

Početak ribolovne sezone.

maj 1 icon

PRAZNIK RADA

Prvi maj ili Međunarodni praznik rada je praznik kojim pripadnici i simpatizeri radničkog pokreta obilježavaju sjećanje na svoja dostignuća, odnosno žrtve koje su njihovi pripadnici radničkog pokreta podnijeli kako bi se izborili za veća radna prava.

maj 25-01

IV SMOTRA ODREDA IZVIĐAČA “ZVIJEZDA” VAREŠ

juni 2 icon

SLIKARSKA KOLONIJA

Mjesto održavanja: Borovica

Od 2. do 5. Juna u Borovici se održava slikarska kolonija.

jun 3-01

OTVORENJE LOVA NA SRNDAĆA

Početak sezone lova na srndaća.

jul 22-01

SUSRET POTOČANA

Mjesto održavanja: Vrankovci

Tradicionalni susret potočana na Vrankovcima.

juli 26 icon

BLAGDAN SV. ANE

Mjesto održavanja: Vijaka

juli 29 icon

PEKIJADA

Mjesto održavanja: Oćevija

Pekijada je takmičarski događaj međunarodnog karaktera u pripremanju jela ispod peke.

juli 29 icon

HATMA – DOVA KARIĆI

Mjesto održavanja: Karići

aug 5 icon

SUSRET NA OBLOJ GLAVI

Mjesto održavanja: Zaruđe

aug 14 icon

LJETO U OĆEVIJI

Mjesto održavanja: Oćevija

aug 18 icon

PERUN OPEN AIR

Mjesto održavanja: Perun

Perun Open Air je takmičenje u preciznom slijetanju paraglajderom na cilj. Takmičenje traje 3 dana.

sep 14 icon

IV. FESTIVAL KLASIČNE MUZIKE VaClaf

Vareš Classic Festival – Međunarodni festival komorne glazbe, osnovan je na petu obljetnicu već tradicionalnog vareškog Miholjskog koncerta klasične glazbe.

okt 1 icon

OTVORENJE LOVA NA ZECA I LISICU

Otvorenje lova na zeca i lisicu.

okt 15 icon

MEMORIJALNI MALONOGOMETNI TURNIR

Kao i svake godine tako i ove će se održati turnir u malom nogometu.

okt 21 icon

XVI MOLITVENI DAN ZA DOMOVINU I XIII HODOČAŠĆE ORUŽANIH I REDARSTVENIH SNAGA BIH

Mjesto događaja: Bobovac